12 januari 2008: vastgoedmaffia demonstreert voor kraakverbod en voor recht op speculatie

Met een demonstratieve optocht in Amsterdam door de P.C.Hooftstraat en over de Apollolaan betoonden een aantal vastgoed-speculanten de laatste eer aan Willem Endstra. Men sprak steun uit voor diverse personen en instellingen die zich ondanks tegenwerking van krakers de laatste jaren hard hebben gemaakt voor de belangen van de witwassers. De nette zakenlieden juichten een kraakverbod toe, maar verweerden zich wel hevig tegen het voornemen van de regering om tegelijkertijd ook een speculatieverbod uit te vaardigen.

15 december 2007: oproep landelijke kraakdag

Krakers uit diverse plaatsen hebben gezamelijk een oproep doen uitgaan aan krakers in de rest van het land om zich aan te sluiten bij een landelijke kraakdag. Kraakgroepen uit Breda, Deventer, Etten-leur, Dordrecht, Haarlem, Den Bosch, Rotterdam, Zaandam en Zwolle hebben zich inmiddels aangesloten om aan de buurt uitleg te geven over hun kraakpanden. De krakers willen met de informatie een witboek kraken opstellen om tegenwicht te bieden aan de roep om een kraakverbod.

Zie ook het dagprogramma en de binnengekomen verslagen.

28 juli 2006: startschot Woonstrijd! actie-tour

Eind juli begon de landelijke tour van de actiegroep Woonstrijd!. De tour is een reactie op de plannen van minister Dekker om naast het inperken van de huurrechten nu ook aan de ene kant veel meer tijdelijke verhuur toe te laten en aan de andere kant kraken te verbieden.
Radicale woningzoekenden zullen in diverse steden in het land door middel van een reeks aan publicitaire acties de aandacht vestigen op de inbreuk die deze plannen van Dekker maken op het woonrecht van iedereen.

7 juli 2006: dam-slapers aktie

Krakers uit het hele land organiseerden vanaf 21:00 's avonds op de Dam in Amsterdam een aktie tegen de plannen van minister Dekker voor huurliberalisering en het kraakverbod. Door het beleid van Dekker dreigen massa's mensen op straat terecht te komen. Daarom laten de krakers op straat zien wat er allemaal leeft in kraakpanden. Opvallend was dat er ook veel antikrakers rondliepen die met het krakersprotest meededen. Op het hoogtepunt van de avond stonden er bijna 1800 mensen bij het monument, ongeveer 400 mensen brachtten er de nacht door.

Kijk voor meer informatie op de website van het comite damslapers 2006
Zie verder de berichtgeving op indymedia en kraakforum

12 juni 2006: landelijke spandoeken-aktie

Niet alleen hebben de vier grote gemeenten (de G4) zich tegen een kraakverbod uitgesproken en in aansluiting daarop ook de zeven-en-twintig kleinere steden (de G27): op 12 juni 2006 verschijnen op meer dan 150 voormalige kraakpanden overal in het land spandoeken tegen het kraakverbod.

Enkele verhalen van deze dag:
Amsterdam: Paradiso en Melkweg gekraakt
Den Haag: CDA-kantoor omsingeld door protest
Rotterdam: Mega-spandoek
en: Foto's van spandoeken uit tientallen steden en dorpen

wat er mis is met antikraak

Een korte selectie schandaalverhalen.

het recht op kraken

Het kraakverbod is geen oplossing voor de woningnood

Terwijl in Nederland honderdduizenden op zoek naar een permanente betaalbare huurwoning zijn, komen vooral in de grote steden minder en minder woningen voor deze groep beschikbaar.

(2003) alles wat een kamerlid zou moeten weten over kraken...

(maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand om de hoek)

Een brochure (pdf-bestand) voor kamerleden. Omdat parlementariers vaak weinig (correcte) kennis blijken te hebben over kraken en de kraakbeweging.

(2003) kraken gaat door!

Kraken gaat door, een oude leus, maar nog steeds actueel.