]> www.krakengaatdoor.nl - Stop het kraakverbod! http://krakengaatdoor.nl en 24 oktober 2009: Kleurrijke optocht vóór kraken http://krakengaatdoor.nl/node/53 <p>Utrecht was op 24 oktober 2009 het decor voor een landelijke demonstratie van 1000+ krakers. Voor een uitgebreid verslag met foto en video, zie de pagina op <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62627.shtml">www.indymedia.nl</a></p> Wed, 21 Oct 2009 18:11:58 +0200 kraakverbod: stand van zaken 2009 en verder http://krakengaatdoor.nl/node/52 <p>Deze website is bijgewerkt tot en met 2008. Voor wat er hierna gebeurde kijk op <a href="http://kraakpetitie.nl/meer_informatie.htm">www.kraakpetitie.nl</a></p> Tue, 30 Jun 2009 21:47:26 +0200 26 maart 2009: landelijke petitie tegen het kraakverbod http://krakengaatdoor.nl/node/51 <p>Een <a href="http://www.kraakpetitie.nl/lees_de_petitie_tekst.htm">petitie aan de kamerleden</a> wordt gelanceerd. Vele <a href="http://www.kraakpetitie.nl/met_steun_van.htm">maatschappelijke en culturele organisaties en individuen</a> steunen de petitie. In de petitie wordt verzocht * Om kraken van langdurig leegstaand vastgoed niet onder de strafwet te brengen; * Om bij de invoering van wetgeving ernstig rekening te houden met de mensen die daardoor hun woonruimte zullen verliezen; * Om het beleid ter bestrijding van leegstand te enten op de woningnood; * Om kraken niet als een onoverkomelijk probleem te zien voor ondernemers, maar leegstand en woningnood als een groot probleem voor de samenleving.</p> Sun, 29 Mar 2009 21:19:37 +0200 15 januari 2009: witboek kraken in de winkel http://krakengaatdoor.nl/node/50 <p>Een <a href="http://witboekkraken.nl">Witboek Kraken</a> is aan het grote publiek gepresenteerd. Het heeft als doel publiek en politiek te informeren over de actuele kraakpraktijk en de huidige generatie krakers. Het boek bevat - naast beschouwingen van deskundigen en opiniemakers - een groot scala aan voorbeelden van de vele kraakpanden die Nederland momenteel rijk is.</p> Wed, 21 Jan 2009 13:39:55 +0100 27 september 2008: demonstratie tegen kraakverbod http://krakengaatdoor.nl/node/49 <p>500 mensen lopen een demonstratieve optocht door de Utrechtse binnenstad. Hypotheekbanken vallen bij bosjes, projektontwikkelaars schrappen luchtkastelen, <a href="http://indymedia.nl/nl/2008/09/54778.shtml">kraken gaat door</a>.</p> Mon, 29 Sep 2008 21:53:36 +0200 20 augustus 2008: presentatie (teaser) witboek kraken http://krakengaatdoor.nl/node/47 <p>In kraakpand Steenbreek is een voorpublicatie van het <a href="https://squat.net/witboek/">Witboek Kraken</a> aan de linkse kamerleden Ineke van Gent(GL) en Renske Leijten(SP) aangeboden. De voorpublicatie stond in het teken van een "Moreel appel aan de VVD" en in het bijzonder <a href="http://indymedia.nl/nl/2008/08/54151.shtml">de belangenverstrengelde Bas van 't Wout</a>. Dit VVD raadslid in Amsterdam bedient met zijn Zwartboek Kraken namelijk een wel erg merkwaardige achterban. Zijn raadslidmaatschap staat bovendien op gespannen voet met zijn nevenfunctie van politiek PR-manager.</p> Wed, 27 Aug 2008 19:40:16 +0200 1 juli 2008: debat "protest, pers en politie" http://krakengaatdoor.nl/node/43 <p>Veel krakers zijn de inmiddels structurele onevenwichtigheid in de media-aandacht voor kraken meer dan zat. Een-tweetjes tussen media en kraakverbod-voorstanders halen om de zoveel tijd alle voorpagina's. De werkelijkheid blijkt echter vaak sterk vertekend. Daarom werd er in Amsterdam een debat georganiseerd waar een aantal bekende zogenaamde schandaalverhalen nader bekeken werden. De resultaten zijn zorgwekkend. <a href="http://www.globalinfo.nl/content/view/1631/1/">Lees meer..</a></p> Wed, 02 Jul 2008 16:36:24 +0200 14 - 15 juni 2008: guerilla huisvestingsconferentie http://krakengaatdoor.nl/node/45 <p>In Amsterdam-Oost organiseerden krakers- en huurdersorganisaties in speciaal daarvoor tijdelijk gekraakte panden een debat onder de naam: "<a href="http://squat.net/breekhetdebatopen/">Breek het debat open!</a>". Er waren workshopt en debatten over gentrificatie, zelforganisatie van bewoners, de huisvestingsmarkt en politiek activisme. Voor programma, verslagen, foto's, en teksten van lezingen zie <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2008/06/52937.shtml">indymedia.nl</a>.</p> Fri, 27 Jun 2008 11:35:46 +0200 11 - 12 april 2008: internationale kraakdagen http://krakengaatdoor.nl/node/44 <p>Rond 11 en 12 april organiseerden krakers uit minimaal 95 plaatsen in 26 verschillende landen <a href="http://april2008.squat.net">"Actiedagen voor kraakpanden en vrijplaatsen"</a>.<br /> Lees de verslagen uit: <a href="http://april2008.squat.net:8080//index.php/summary/">Wenen, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, Minsk, Sofia, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Praag, Ropice, Kopenhagen, Svendborg, Næstved, Londen, Nottingham, Leeds, Bristol, Birmingham, Brighton, Manchester, Reading, Helsinki, Tampere, Turku, Dijon, Romans sur Isère, Cévennes, Lyon, Montpellier, Toulouse, Poitiers, St-Etienne, Buchholz, Hamburg, Freiburg, Berlijn, Münster, Keulen, Naumburg, Erfurt, Heidelberg, Marburg, Dresden, Mannheim, Oldenburg, Neurenberg, Castrop Rauxel, Leipzig, Erlangen, Rostock, Bremen, Stuttgart, Darmstadt, Bochum, Maagdenburg, Mainz, Dortmund, Neustadt, Athene, Heraklion, Thessaloniki, Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Teuge, Deventer, Utrecht, Boedapest, Dublin, Jerusalem, Bergamo, Cesena, Florence, Milaan, Rome, Turijn, Vilnius, Alytus, Kaunas, Wellington, Oslo, Poznan, Porto, Moskou, Madrid, Gotheborg, Umeå, Bremgarten, Basel, Luzern, Thun, Bern, Winterthur, Aarau, Wöschnau, Baltimore</a><br /> Nederlandse berichtgeving: <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2008/04/51555.shtml">indymedia.nl</a></p> Sun, 27 Apr 2008 11:09:05 +0200 12 januari 2008: vastgoedmaffia demonstreert voor kraakverbod en voor recht op speculatie http://krakengaatdoor.nl/node/41 <p>Met een <a href="http://indymedia.nl/nl/2008/01/49561.shtml">demonstratieve optocht</a> in Amsterdam door de P.C.Hooftstraat en over de Apollolaan betoonden een aantal vastgoed-speculanten de laatste eer aan Willem Endstra. Men sprak steun uit voor diverse personen en instellingen die zich ondanks tegenwerking van krakers de laatste jaren hard hebben gemaakt voor de belangen van de witwassers. De nette zakenlieden juichten een kraakverbod toe, maar verweerden zich wel hevig tegen het voornemen van de regering om tegelijkertijd ook een <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2008/01/49484.shtml">speculatieverbod</a> uit te vaardigen.</p> Sun, 13 Jan 2008 21:13:27 +0100 15 december 2007: oproep landelijke kraakdag http://krakengaatdoor.nl/node/40 <p>Krakers uit diverse plaatsen hebben gezamelijk een oproep doen uitgaan aan krakers in de rest van het land om zich aan te sluiten bij een landelijke kraakdag. Kraakgroepen uit Breda, Deventer, Etten-leur, Dordrecht, Haarlem, Den Bosch, Rotterdam, Zaandam en Zwolle hebben zich inmiddels aangesloten om aan de buurt uitleg te geven over hun kraakpanden. De krakers willen met de informatie een witboek kraken opstellen om tegenwicht te bieden aan de roep om een kraakverbod.</p> <p>Zie ook <a href="http://indymedia.nl/nl/2007/12/49060.shtml">het dagprogramma en de binnengekomen verslagen</a>.</p> Sat, 15 Dec 2007 12:07:20 +0100 28 juli 2006: startschot Woonstrijd! actie-tour http://krakengaatdoor.nl/node/38 <p>Eind juli begon de <a href="http://www.woonstrijd.org/index.php?vroeger">landelijke tour van de actiegroep Woonstrijd!.</a> De tour is een reactie op de plannen van minister Dekker om naast het inperken van de huurrechten nu ook aan de ene kant veel meer tijdelijke verhuur toe te laten en aan de andere kant kraken te verbieden.<br /> <a href="http://www.woonpalet.net/fileadmin/uploads/RTEmagicC_115020.JPG.JPG">Radicale woningzoekenden</a> zullen in diverse steden in het land door middel van een reeks aan publicitaire acties de aandacht vestigen op de inbreuk die deze plannen van Dekker maken op het woonrecht van iedereen.</p> Tue, 08 Aug 2006 13:08:49 +0200 7 juli 2006: dam-slapers aktie http://krakengaatdoor.nl/node/33 <p>Krakers uit het hele land organiseerden vanaf 21:00 's avonds op de Dam in Amsterdam een aktie tegen de plannen van minister Dekker voor huurliberalisering en het kraakverbod. Door het beleid van Dekker dreigen massa's mensen op straat terecht te komen. Daarom laten de krakers op straat zien wat er allemaal leeft in kraakpanden. Opvallend was dat er ook veel antikrakers rondliepen die met het krakersprotest meededen. Op het hoogtepunt van de avond stonden er bijna 1800 mensen bij het monument, ongeveer 400 mensen brachtten er de nacht door.</p> <p>Kijk voor meer informatie op de <a href="https://squat.net/damslapers/">website van het comite damslapers 2006</a><br /> Zie verder de berichtgeving op <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/37549.shtml">indymedia</a> en <a href="http://kraak-forum.nl/viewtopic.php?p=45340#45340">kraakforum</a></p> Sun, 02 Jul 2006 19:19:52 +0200 12 juni 2006: landelijke spandoeken-aktie http://krakengaatdoor.nl/node/21 <p>Niet alleen hebben de vier grote gemeenten (de <a href="http://www.grotevier.nl">G4</a>) zich tegen een kraakverbod uitgesproken en in aansluiting daarop ook de zeven-en-twintig kleinere steden (de <a href="http://www.g27.nl/">G27</a>): op 12 juni 2006 verschijnen op meer dan 150 voormalige kraakpanden overal in het land spandoeken tegen het kraakverbod.</p> <p>Enkele verhalen van deze dag:<br /> Amsterdam: <a href="http://krakengaatdoor.nl/node/16">Paradiso en Melkweg gekraakt</a><br /> Den Haag: <a href="http://www.denhaagkraakt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=2"> CDA-kantoor omsingeld door protest</a><br /> Rotterdam: <a href="http://www.woonstrijd.org/index.php?id=23,78,0,0,1,0">Mega-spandoek</a><br /> en: <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2006/06/36908.shtml">Foto's van spandoeken uit tientallen steden en dorpen</a></p> Thu, 15 Jun 2006 22:02:38 +0200 wat er mis is met antikraak http://krakengaatdoor.nl/node/15 <p>Een korte selectie schandaalverhalen.</p> Sun, 30 Apr 2006 16:55:30 +0200