12 januari 2008: vastgoedmaffia demonstreert voor kraakverbod en voor recht op speculatie

Met een demonstratieve optocht in Amsterdam door de P.C.Hooftstraat en over de Apollolaan betoonden een aantal vastgoed-speculanten de laatste eer aan Willem Endstra. Men sprak steun uit voor diverse personen en instellingen die zich ondanks tegenwerking van krakers de laatste jaren hard hebben gemaakt voor de belangen van de witwassers. De nette zakenlieden juichten een kraakverbod toe, maar verweerden zich wel hevig tegen het voornemen van de regering om tegelijkertijd ook een speculatieverbod uit te vaardigen.