28 juli 2006: startschot Woonstrijd! actie-tour

Eind juli begon de landelijke tour van de actiegroep Woonstrijd!. De tour is een reactie op de plannen van minister Dekker om naast het inperken van de huurrechten nu ook aan de ene kant veel meer tijdelijke verhuur toe te laten en aan de andere kant kraken te verbieden.
Radicale woningzoekenden zullen in diverse steden in het land door middel van een reeks aan publicitaire acties de aandacht vestigen op de inbreuk die deze plannen van Dekker maken op het woonrecht van iedereen.
De plannen van Dekker zullen speculatie en leegstand vergroten en de woningnood doen toenemen. Daarnaast zal een groot aantal mensen in een rechtloze woonsituatie zoals antikraak belanden. Vele grote organisaties hebben zich ook al tegen deze plannen uitgesproken.

Steden die inmiddels zijn aangedaan:
Leiden
Utrecht
Haarlem
Amsterdam
Rotterdam
...
(binnenkort ook bij jou in de buurt?)