Grootstedelijke huurdersverenigingen tegen algeheel kraakverbod

3 juli 2006

De stedelijke koepels van huurdersorganisaties uit de vier grote steden hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten tegen een algeheel verbod op kraken te zijn. Daarmee ondersteunen de huurdersorganisaties de wethouders van de G4, die eerder ook al hadden laten weten tegen een algeheel kraakverbod te zijn. De huurders zijn wel kritisch over het voorstel van de wethouders om de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur te vergroten.

De stedelijk huurdersorganisaties uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag stellen in hun brief dat zij geen belang hebben bij kraken, maar dat “kraken werkt als een stok achter de deur om leegstand tegen te gaan.” Het voorstel van de wethouders van de G4 om meer tijdelijke verhuur toe te staan wordt zeker ten tijde van woningnood door de huurdersorganisaties scherp bekritiseerd. Zij vrezen dat dan “een zeer rechteloze groep huurders ontstaat, wier vooruitzicht een vaste eigen plek te hebben lang buiten beeld zal blijven.”

De huurders roepen de Tweede Kamer op ook niet in te stemmen met het laatste voorstel van de ministers Dekker en Donner, dat een algeheel kraakverbod met halve gedoogclausule behelst. Want ook al is het kabinet demissionair, daarmee is deze discussie nog niet noodzakelijkerwijs ten einde.

*****

Persbericht van:

Huurdersvereniging Amsterdam
De Bundeling (Utrecht)
Huurdersnetwerk Rotterdam
Haagse Federatie van Huurdersorganisaties