Argumenten tegen een (algeheel) kraakverbod  • Het beschikkingsrecht van eigenaren wordt nu al voldoende beschermd. Een pand mag pas gekraakt worden als het pand een jaar leeg staat. Als een eigenaar van een gekraakt pand een nieuwe bestemming heeft (bv. renovatie of sloop) kan hij snel en makkelijk een ontruimingsbevel krijgen.
  • De leegstand zal toenemen. Krakers houden druk op eigenaren om de panden bewoond en in gebruik te houden. Panden die toch leeg staan worden in gebruik genomen door krakers of namens de eigenaar door kraakwachten (anti-krakers). Door kraken onmogelijk te maken verliezen ook kraakwachten hun functie en verliezen vele tienduizenden jongeren hun (tijdelijke) woning.
  • De woningnood zal toenemen. De wachttijd voor een woning in Amsterdam is opgelopen tot meer dan zeven jaar (in het centrum tot 10,5 jaar). De wachttijd voor een studentenkamer in Amsterdam is nu langer dan de maximale studieduur.
  • De grote gekraakte complexen en bedrijfspanden zijn een forse impuls voor vernieuwende cultuur en bedrijvigheid. De gemeente Amsterdam probeert actief het creeeren en legaliseren van deze broedplaatsen en vrijplaatsen te stimuleren om zo kunstenaars en kleine bedrijvigheid in de grote steden te houden. Deze vormen een onmisbaar onderdeel van het economische en culturele leven van de grote stad. Vrijwel alle succesvolle broedplaatsen zijn of zijn begonnen als kraakpand.