Groen Links-kamerlid Ineke van Gent pleit voor leegstandsbelasting

GroenLinks kraakt kraakverbod

16 juni 2006

Het kraakverbod moet van tafel. GroenLinks steunt het protest van krakers, veertien grote steden en de Groningse woningcorporaties. Ineke van Gent beschouwt dit als een ondersteuning van haar verzet in de Tweede Kamer tegen deze rechtse plannen. Een absoluut verbod op kraken, zoals CDA en VVD willen, is kortzichtig: het vergroot de woningnood en leidt op termijn tot verdere verpaupering. Bovendien ontkent een kraakverbod de vele mooie culturele en maatschappelijke initiatieven in (voormalige) kraakpanden. In plaats van een verbod op kraken, is GroenLinks voorstander van een steviger aanpak van vastgoedhandelaren: leegstaande panden moeten worden verbouwd tot woonruimte voor jongeren en starters.

Kortzichtige actie CDA en VVD
GroenLinks vindt het erg onverstandig dat de ministers Dekker en Donner buigen voor de vastgoed-lobby die via CDA, VVD en LPF heeft opgeroepen tot een kraakverbod. Door de aanscherping van de wet, zal de leegstand en dus de verpaupering toenemen. Ook leidt het kraakverbod tot een verder oplopende woningnood. GroenLinks voelt zich meer thuis bij de ideeën van minister Pechthold van grotestedenbeleid, die op vragen van Ineke van Gent liet weten dat hij het aan de steden wil overlaten om kraken al dan niet strenger aan te pakken.

Bonus-malus-regeling voor leegstaande panden
GroenLinks heef zich in de Tweede Kamer verzet tegen het kraakverbod, en zal dat namens de krakers en de grote steden blijven doen. Ook heeft Ineke van Gent alternatieve plannen voor de aanpak van de leegstand. In Nederland staat namelijk ruim 6 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. GroenLinks wil dat vastgoedhandelaren die bewust hun panden laten leegstaan, een boete krijgen: na een jaar leegstand moet de eigenaar een boete van 50,- per vierkante meter betalen. De opbrengsten van deze Leegstandsheffing moeten ten goede komen aan een investeringsfonds waarmee leegstaande panden, tijdelijk of permanent, verbouwd worden tot woonruimte. In België is zon heffing al succesvol. Zie voor alle voorstellen van GroenLinks de notitie op:
http://www.groenlinks.nl/2ekamer/notities/Notitie.2005-11-09.1755/publication/download_file

Ineke van Gent